Literatura


Myslivecká mluva
Myslivecká mluva
Rakušan, Kovařík
Základní literatura pro adepty myslivosti, výklad základních pojmů, myslivecké zoologie, myslivecké péče o zvěř, lovecké kynologie, loveckých zbraní, lovectví a mysliveckých zvyků. S rejstříkem myslivecké mluvy.
 
Myslivecký řád
Myslivecký řád
ČMMJ
Po schválení II. sjezdem Českomoravské myslivecké jednoty je Myslivecký řád závazným pro každého člena a určuje pravidla pro řádný a odpovědný výkon práva myslivosti. Praktický kapesní formát A6 s barevným laminovaným přebalem.
 
Myslivost
Myslivost
Hromas a kol. | K zapůjčení v ČMMJ
Druhé vydání učebnice myslivosti pro střední odborné školy a pro výuku adeptů v kurzech o první myslivecký lístek. Publikace zahrnuje přehlednou formou všechny důležité obory myslivosti – myslivecká historie, kultura a tradice, myslivecké právní normy, řízení myslivosti, problematika škod zvěří a na zvěři, ekologické základy chovu zvěře, myslivecká zoologie, péče o zvěř, veterinární péče, myslivecké výkaznictví a plánování, myslivecká kynologie, lovecké střelectví, lovectví, ošetřování zvěřiny a preparace trofejí. Nové vydání vzniklo především s ohledem na nové zákony a vyhlášky týkající se myslivosti a také v něm naleznete nově kapitolu o ekonomice myslivosti.
 
Myslivost
Myslivost
Josef Vosátka a kolektiv
 Těžko najdeme někoho, kdo se s pojmem myslivost nesetkal. Ovšem těch, kteří znají jeho význam, je podstatně méně, a tak se názor laické veřejnosti v dnešní době tvoří převážně z mediálních zdrojů, které nejsou vždy naprosto objektivní. A právě proto vychází mnoho publikací snažících se čtenáři přiblížit problematiku péče o zvěř a lovu jako takového. Jednou takovou je právě tato kniha, jenž nese příznačný název Myslivost. Navazuje na řadu knih s mysliveckou tematikou od renomovaných odborníků v této oblasti, jako je například Penzum znalostí z myslivosti a také Myslivost od Prof. Ing. Josefa Hromase, CSc. vydanou v roce 2000.
Vydavatelství publikaci zařadilo do edice nazvané Myslivost pro praxi. Cílem tedy zdaleka není jen osvěta české myslivosti mezi laickou veřejností, ale hlavně stát se díky svému obsahu neocenitelným rádcem praktikujícím myslivcům a užitečným pomocníkem odborníkům.
V knize se čtenář dozví vše od myslivecké osvěty, přes právo, zoologii, péči o zvěř, kynologii, střelectví, lovectví, mysliveckou mluvu, až po znalecké stanovení hodnoty upytlačené zvěře. To vše je doplněno o názorné ilustrace i praktické ukázky a nechybí ani trocha historie. Je tak jen na čtenáři, aby posoudil, zda se kolektivu autorů, grafikům a v neposlední řadě i nám, jako vydavatelství, podařilo splnit jeho očekávání.
Kniha svým obsahem Penzum, které je určeno spíše jako učebnice, rozhodně nenahrazuje.
Děkujeme za Váš zájem nejen o tuto knihu, ale i o myslivost jako celek.
 
Penzum
Penzum
kolektiv autorů
Bohatě názorně ilustrovaná publikace s kontrolními otázkami a souborem platných vyhlášek a zákonů vztahujících se k myslivosti, doplněná o zkušební otázky žadatelů o zbrojní průkaz.
 
pokus
 jhgfds
 
Zobrazeny výsledky 1-6 (z 7)
  < 1 2  > 
Okresní myslivecký spolek
 
 
 
Blecha dokáže skočit do dálky rovnající se 350ti násobku její délky. To jako kdyby člověk dokázal přeskočit celé fotbalové hřiště.
Bobr je schopen zlikvidovat až 200 stromů za rok.
Bobři umí na 45 minut zadržet dech.
Jeden z prvních popisů divočáka pochází od římského básníka Juvenalise, jenž ho nazval zvířetem zrozeným k hodování.
Drozd zpěvný vymazává vnitřek svého hnízda blátem, které funguje jako nepromokavá vrstva, díky níž do hnízda po celé měsíce nezatéká.
Samička holuba může naklást vejce jen v případě, že není sama. Aby fungovaly její vaječníky, musí vidět jiného holuba. Není-li v dohledu, postačí ji vlastní odraz v zrcadle.
Dospělý ježek má asi 5000 až 7000 ostnů.
Ježci jsou schopni slyšet frekvence kolem 45 kHz.
Během zimního spánku klesá tělesná teplota ježků z 35°C na 10°C, srdeční tep se zpomaluje ze 190 úderů na 20 úderů za minutu a jsou schopni na několik minut zastavit dech.
Kačení kváknutí nemá ozvěnu.
Kachny a velbloudi mají 3 oční víčka.
Koně a králíci nedokážou zvracet.
Indiáni nikdy nejedli krocany, protože zabíjení tak neohrabaných ptáků bylo považováno za znak lenosti.
Za jedinou noc dokáže krtek vykopat tunel 7600 cm.
Novorozený medvěd hnědý váží jen 1/720 váhy své matky.
Je známo, že během pozdního léta medvědi spotřebují asi 20 000 kalorií denně, aby si vytvořili dostatečnou zásobu tuku pro zimní spánek. V době, kdy se chystají k odpočinku, vrstva tuku pod jejich kůží dosahuje tloušťky 15-25 centimetrů.
Podobně jako ještěrky i někteří mloci v ohrožení odvrhují kus ocasu. Útočník se vrhne po svíjejícím se ocasu, zatímco mlok uteče.
Motýli ochutnávají nohama.
Mravenec dokáže zdvihnout padesátinásobek své hmotnosti a může tlačit třicetinásobek své hmotnosti.
Reprodukční cyklus mšice je tak rychlý, že samičky se rodí již těhotné.
Počátky myslivosti lze spatřovat v lovu v dobách paleolitu, kdy ještě znamenal pro člověka jeden z hlavních zdrojů obživy (kromě sběru byl důležitý ještě rybolov, ten ale pod myslivost nepatří). Lovila se převážně dnes už vyhynulá pravěká zvířata (například mamut), ale i mnohá dosud žijící: zubr, los, sob, jelen, bobr apod. V neolitu přestal být lov hlavním zdrojem potravy díky rozvoji pěstování zemědělských plodin a počátkům rolnictví. Z odchytu zvířat se vyvinulo pastevectví. Došlo k domestikaci mnoha druhů rostlin i zvířat.
Nejchytřejší psi jsou border kolie, pudli a zlatí retrieveři. Nejhloupější pes je afghánský chrt.
Nejmenších dravcem je sokolík obojkový, který může vážit pouhých 28 gramů a na délku měří jen 14 cm.
Největší je dravý pták kondor alpský, který má rozpětí křídel více než 3 metry.
Netopýři vylétávají z jeskyně vždy doleva.
Netopýr nedokáže chodit. Kosti jeho nohou jsou příliš tenké, aby jej udržely.
Více než 80 druhů sov patří mezi noční ptáky.
Oči některých ptáků váží více než jejich mozky.
Orel dokáže zabít mladého jelena a ještě s ním i odletět.
Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě - je pětkrát silnější než ocel a o 30 procent pružnější než nylon.
Poštolky mají nesmírně ostrý zrak - odhaduje se, že je 8krát ostřejší než lidský zrak.
Ptačí kosti váží méně než peří.
Raroh jižní zabíjí kořist tak silným plácnutím křídel, že oběť někdy padne mrtvá k zemi.
Nejstarší slimák se dožil 1 roku a 6 měsíců.
Slimák má čtyři nosy.
Mnoho sov má jedno ucho výš než druhé. To jim pomáhá naprosto přesně určit, kde se nachází jejich hlučná kořist.
Sovy jsou jediní ptáci, kteří vidí modrou barvu.
Sumec má více než 27000 chuťových pohárků.
Šváb dokáže žit až devět dní bez hlavy a až teprve potom zemře.
Užovka při napadení často hraje mrtvou. Leží s převrácenou hlavou a vyplazeným jazykem. Navíc vydává strašlivý zápach.
Vážka žije jen 24 hodin.
Včely nevidí červenou barvu, zato vnímají ultrafialové záření.
Včely medonosné mají na očích chloupky.
V České republice se občas vyskytují někteří jedinci vlků, kteří většinou přišli přes hranice. V Čechách byl poslední původní vlk zastřelen v roce 1891.
Výři mohou otočit hlavu až o 270 stupňů.
Žába dokáže vyvrhnout ven z těla celý svůj žaludek, pak z něj předníma nohama odstraní obsah a nakonec žaludek zase spolkne.
Aby žába spolkla svou kořist, musí nejdříve zavřít oči.
Běžný druh zahradní housenky má v hlavě 248 svalů.
Znakoplavka má oči rozdělené do dvou částí: jedna polovina je přizpůsobena k vidění nad vodní hladinou a druhá pod ní.
Z hlediska chovu zvěře je nutno znát obecnou zoologii – je nutno znát vnitřní a vnější stavbu těla zvěře např. kvůli lovu a rozpoznání nejlepších míst zásahu. Další důležitou částí je etologie - věda o chování zvířat. Velmi specifickou části zoologie je znalost plemen a skupin loveckých psů, jejich chovu, výchově a výcviku, vedení a použití – tedy myslivecká kynologie.

Úvodní stránka | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Kontakt

Copyright © 2009 Myslivost s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Web Created By: Sprinx Systems, a.s.