ČMMJ a mládež

Českomoravská myslivecká jednota:

  • zaštiťuje myslivecké kroužky
  • vydává výukové materiály
  • pořádá soutěž Zlatá srnčí trofej
  • pořádá uměleckou soutěž Mé toulky za zvěří
  • školí vedoucí mysliveckých kroužků
  • spolupořádá soutěž Příroda kolem nás
  • nejen na svých akcích zajišťuje mysliveckou pedagogiku
  • pořádá přednášky pro MŠ a ZŠ
    Pro více informací pište Lucii Kolouchové (@lkolouchova), ráda Vám poradí, jak začít s kroužkem, přednáškami a kde zaměstnance ČMMJ potkáte.

Scroll to Top